Μηχανήματα Διαγράμμισης και Σήμανσης

PROSTRIPE 300 WB υδραυλικό χειροκίνητο διαγραμμιστικό, κατάλληλο για σήμανση σε διαβάσεις, λιμάνια, χώροι στάθμευσης και τοπικούς δρόμους.
 
VEZOS LINE STRIPING TRUCK
ROADMASTER 10.0 σύστημα διαγράμμισης για τοποθέτηση σε όχημα, με HYDREX αντλίες βαφής, βραχίονες ψεκασμού, κάμερες, κάδοι υαλοσφαιριδίων κ.α
 
VEZOS YOUTUBE CHANNEL